کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
سلام دوست من

سلام دوست منیک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــــــــــــــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــــــــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــــــــــــــــــــــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سرشار می کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


و می شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

یک پنجره برای من کافیســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــ*

*ــــــ*

تاريخ پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391سـاعت 15:18 نويسنده محمداسماعیلی♦

خیلی دلم برات تنگ شده چرا رفتی و تنهام گذاشتی مگه قول نداده بودی میری خوب میشی باز میای بیشم بچه هامیدونید ی فرشته بود این اهنگو خیلی دوس داش خیلی از او خاطره داش اما افسوس ک رفتوفراموشم کرد تنهام گذاشت ولی مطمئنم جاش ت بهشته او یک فرشته بود آخه خدا چرا باهمون این کار کردی چرا

خداااااااااااااااااا

سردی نگاهو بشکن ، فاصله سزای ما نیست
تو بمون واسه همیشه ، این جدایی حق ما نیست
بودن تو آرزومه ، حتی واسه ی یه لحظه
می میرم بی تو
خوندن من یه بهانه هست
یه سرود عاشقانه هست
من برات ترانه می گم  تا بدونی که باهاتم
تو خود دلیل بودنم ، بی تو شب سحر نمی شه
می میرم بی تو
من عشقت رو به همه دنیا نمی دم
حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم
با تو می مونم واسه همیشه
خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک می کنم
توی تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم
با تو می مونم واسه همیشه
اگه دنیا بخواد منو تو تنها بمونیم
واست می میرم جواب دنیا رو می دم
با تو می مونم واسه همیشه
من عشقت رو  به همه دنیا نمی دم
حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم
با تو می مونم واسه همیشه
خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک می کنم
توی تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم
با تو می مونم واسه همیشه

 

 

تاريخ پنجشنبه سی ام مرداد 1393سـاعت 16:20 نويسنده محمداسماعیلی♦

هرکی خوند و درست بود بگه متولد چه ماهیه؟
.
.
.

برو ادامه مطلب .....


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393سـاعت 10:56 نويسنده محمداسماعیلی♦

 

وایــــــــــــــــــــــــی دوستان گلم  میدونید چی شده یادتونه گفتم جیگر من (عزیزم)حالش خوب نیس براش دعا کنید  دعاتون گرفته  حالش خوب شده بهوش اومده وایی من خیلی خوشحالم ممنون از همه تون ک براش دعا کردید میدونید بچه ها مامانش بهم قول داده ک حالش خوب خوب شد بردنش خونشون اونوقت من برم خونشون اونجا ببینمش وایـــــــــــــــــی دوستان باز براش دعا کنید زود خوب خوب بشه بره خونشون من بتونم ببینمش وایــــــــــــــــــــــی خدا جونم متشکر  ک  دعاهامون قبول کردی دلم براش تنگ شده قربون صدای نازش برم من خوشحـــــــــــــــــالــــــــــــی یعنی .........

تاريخ شنبه هجدهم مرداد 1393سـاعت 12:40 نويسنده محمداسماعیلی♦

 
ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ

ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
 
خوب دعوا میکنند !

ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ خراب ﮐﻨﻨﺪ !

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!
 
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ??

ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .

ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ ???
 
ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ

ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!

ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ

ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ

ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ

ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ

ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ

ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺧﺘﺮﮎ ...

ﭘﺴﺮﻫﺎیی هستند نمیشکنند

ﻣﮕﺮ ...
ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...
تاريخ سه شنبه دهم تیر 1393سـاعت 10:40 نويسنده محمداسماعیلی♦

اس ام اس جدید ایرانسل: مشترک گرامی بخدا اگر بفهمم رفتی رایتل خریدی باهات کات

میکنم ۱ بار با همراه اول بهم خیانت کردی بسه دیگه تحملشو ندارم!

‏اس ام اس جدید ایرانسل: مشترک گرامی بخدا اگر بفهمم رفتی رایتل خریدی باهات کات میکنم ۱ بار با همراه اول بهم خیانت کردی بسه دیگه تحملشو ندارم!‏·
 
تاريخ جمعه سی ام خرداد 1393سـاعت 16:42 نويسنده محمداسماعیلی♦

یه روز عدد 10 مهمونی میگیره همه عددارو دعوت میکنه 0,1,2,3,4,5,6,7,9 به جز عدد 8 چون از

عدد 8 اصن خوشش نمی یومد. خلاصه شب مهمونی میرسه و عدد 10 میاد ببینه مهمونا چیزی

کم ندارن که یهو چشمش میوفته میبینه عدد 8 داره وسط مهمونا میرقصه. میاد وسط و یکی

میخوابونه زیر گوش 8 میگه کی تورو دعوت کرده؟مگه من نگفتم تو حق نداری بیای؟ عدد 8

همینطوری که اشک تو چشماش جمع شده بود با بغض عدد 10 رو بغل کرد و گفت:من صفرم

دستمال بستم دوره کمرم واستون عربی برقصم......

بیایید زود قضاوت نکنیم !!

تاريخ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393سـاعت 10:52 نويسنده محمداسماعیلی♦


ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪﺗﺎ آﺭﺯﻭ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﻡ
ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﻭ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﺑﮑﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺳﻪ
ﺧﻮﺩﺕ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮﺩﻩ ﺍﻭﺳﺎ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﯿﭽﻮﺕ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﯿﻦ...
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ
آﺭﺯﻭﯼ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮﯼ ﻭﺍﺳﺘﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺪ

آرزومیکنم هرچه زودترعزیزم حالش خوب بشه
عاشق همتونم بی تعارف
ﻓﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ

 

تاريخ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393سـاعت 22:51 نويسنده محمداسماعیلی♦چقـدر دوست دارم ک یکیـو داشته باشـم،
مالـه خود خـودم،
یکـی ک نگرانـم باشـه،
یکـی ک بـراش مهـم باشـم...
یکـی ک مثـل تو پشتـمو خالی نکنه...
دلم یکی میخواد ک وقتی بهش خوبی میکنم فکر نکنه محتاجشم،
کسی ک جواب محبتـامو با محبت بده...
دلم کسی رو میخـواد ک بتونم بهـش ببالم...
ک جلو دیگران با افتخار بگم این ماله منه،
دلم این روزا یه مرهـم،یه دوسـت داشتن واقعـی میخواد...
یکـی ک " رفیـق" باشـه،
دلـم یه دوسـت داشتـن میخواد...
دوست داشتنی که این روزا به این سادگی ها گیر نمیاد..
تاريخ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393سـاعت 23:1 نويسنده محمداسماعیلی♦

 یه ناز دختر با ساپورت تنگ وایییییییییی :|

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخ
خخخخخ

 

تاريخ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393سـاعت 23:38 نويسنده محمداسماعیلی♦
♥♥ فقط اونـــایی که مثــــ من احساسی ین بخونـــن !!! ♥♥


خستـــــــه و کوفتــــــه میــــــام خــــــونه ....


آروم کلیـــــدو تـــــو در میچـــــرخونم .....


و تــــــو مثـــــ هـــــر شب انــــــتظارم میــــکشی ...


میبینـــــی بــــی حوصله ام بهت سلام میکـــــنم ....


تنـــــها حـــــرفی کــــــه میـــزنم:"مـــــن یـــه دوش میــــگیرم میــــخوابم"


خــــــونه تـــــو سکوت مطلق فـــــرو میــــره!!!!


حتــــی صــــدای تیــــک تاک ساعتـــــم دیــــگه شنیده نمیشه!!!!


بـــی هیچ حــــرفی ....


ناراحت میشــــی...


عصبــــانی ای...


حــــرص میخـــــوری ...


با خــــودت زیـــــر لــب میگـــی :


"بـــه مـــن چـــه، کـــوه کــــه نکنـــده، سر کـــار بـــوده ...


حــــوصله نــــداره نــــداریم ... "


میــــشینی رو مبـــل ولــــی بــاز بلنـــد میشـــی و میــــری تـــو آشپزخــونه...


لیـــوان شیـــر شکلات رو پــــر میکنــــی و میــــزاری رو میـــز ...


بـا خودتــ میگــی: "مـــی زارم رو میز!!! خــــودِ خستش تنهــــایی بــخوره"


دوتـــا دست رو دور کمــــرت حــــس میــــکنی ....


سرتــــــو برمیـــگردونـــــی...


هنــــوز اخـــــم تــــو صورتته ....


داره میخنـــــدم و میگم:


کِــــی دیـــدی مــــن بـــدون تــــو لیــــوان شیــــر شکلاتمو ســـر بکشم؟...


جــــواب نمیــــدی و هنــــوز اخمــــالویی ...


بـــــزنم زیـــر خنـــــده و بگــــم:


آخـــــه قهــــرم بلد نیستـــــی،مـــــن کـــــه میــــدونم دلــت بـــرام تنــــگ شده...


بغــــلت کنــــم و بلنـــد داد بزنـــــم:


دیـــــــــوونــــــــــه تـــــو واسه مـــــن همه دنیاییــــــــــــــ!!!


بخنـــــدم بلنــــد بخنــــدم ...


بخــــندی بلنــــد بخنــــدی ...


((ینی میشه ؟؟؟ :((‌)

تاريخ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393سـاعت 23:25 نويسنده محمداسماعیلی♦


تاريخ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393سـاعت 23:9 نويسنده محمداسماعیلی♦


فقط تنهایی....

تنها نشسته ام...

چای مینوشم، و بغض می کنم !

هیچکس مرا به یاد نمی آورد !

این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی !

و من ...
حتی آرزوی یکی نبودم ... 

تاريخ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392سـاعت 15:18 نويسنده محمداسماعیلی♦


مـــــــــــــیدانی ؟
همه را امــــــــــتحان کرده ام !
قرص خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
خـــــــــــــــــنده های زورکــــــــــــــــــــــــی . . .
هنــــــــــــــدزفری توی گـــــــــــوش و گـــــــــــــــریه کردن
دل من این حــــــــــــــــــــرفها حــــــــــــــــــــــالیش نــــــــــــــمیشود !
آغوشــــــــــت را مــــــــــیخواهم !!!

تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1392سـاعت 1:4 نويسنده محمداسماعیلی♦
حـَریمــِ مَـלּ ،"حَـریمــِ سُـلطآن" نـیس كِه حـَـرَمـسَرآ بــآشِه ..
حـَـریمــِ مَـלּ حُـرمـَتــ دآره !!!!
بـآید لآیـِـق بـآشىــ تـآ دَعـــوَتــ شى

تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی 1392سـاعت 15:24 نويسنده محمداسماعیلی♦

دقـــــــــــــــــــــــیــــــــــــقـــــــــــا"

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392سـاعت 12:1 نويسنده محمداسماعیلی♦

اگه مرد بودن به بالا بودت تعداد سکس هست من مرد نیستم ..

اگه مرد بودن به اینه که تو جمع های پسرونه خاطرات سکس هرکی بیشتر بود و هرکی

راحت تر تن و بدن دختر مردم رو نقل و نبات کرد تو مجلس من مرد نیستم .

اگه مرد بودن به اینکه دوست دخترات خرجت رو بکشن و این برات افتخار باشه شرمنده

اخلاقت بازم من مرد نیستم .

...من مرد شدم , که بتونم آبرویی رو از ریختن نجات بدم .

من مرد شدم که تکیه گاه یه آدم ضعیف تر از خودم باشم .

سلامتی همه اونایی که مرد هستن نه نامرد

تاريخ چهارشنبه چهارم دی 1392سـاعت 12:27 نويسنده محمداسماعیلی♦


وقتی در آغوشــــم میگیری ،

دستانم محکمـــتر به بازوهایت چنگ میزنند ،

و تنها به یک چیز می اندیشـــم :

بعد از رفتنت از پیشم ، در عطــــــــر دستانم غرق می شوم. .

تاريخ جمعه بیست و نهم آذر 1392سـاعت 22:9 نويسنده محمداسماعیلی♦


رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشکتمام کوچه را تر کردم

وقتی که شکست بغض تنهایی من

وابستگی ام را به تو باور کردم

(بچه ها میتونم ازتون خواهشی کنم میشه برا دوستم دعا کنید آخه سرطان داره  برا مریضیش دعا کنید )

تاريخ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392سـاعت 12:28 نويسنده محمداسماعیلی♦


یادت باشه

آهای تویی که جای منو گرفتی یادت باشه : ﺧﯿﻠﯽ چیپس ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ  مخصوصاگوجه ای هی بهش نگو این کارو بکن اون کارو نکن
عصبی میشه وقتی مریضه حالشو بپرس دوس داره بدونه نگرانشی چیزی رو تکرار نکن بدش میاد نصیحتش نکنی
ها یه وقتی دوس نداره وقتی خسته میشه یا خوابش میاد صداش دیونه ات میکنه شب تا صبح باهاش حرف
میزدم آخه شب ها کمتر میخوابید خوش به حالت بعد از این شب هاش ماله توئه بهش اعتماد کن چون پاک و رو
راست گاهی چیزی رو یهویی بپرسی هول میشه ولی فکر نکنی ها دروغ میخواد بگه اخلاقش این طوریه صبح که
از خواب بیدار شدی اولین کاری که باید بکنی اینه که یادش کنی از یه چیزی هم متنفره وقتی صدات میکنه باید
بگی جونم چیز دیگه ای نگی ها مثلا چیه خیلی بدش میاد حواست جمع باشه خیلی چیزها هست که بگم ولی
بغضم داره میترکه نمیتونم بگم خودت باهاش آشنا میشی ومهمتر از این باید یادت باشه که این تنها کس من بود
حق نداری بزاری آب تو دلش تکون بخوره

تاريخ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392سـاعت 11:13 نويسنده محمداسماعیلی♦

 


خیلی جمله بدیه

آدم کلا ناامید میشه


خخخخخخخخخخخخخخخخ
این من نیستما اما خودش میدونه جوجوی منه

 

تاريخ جمعه یکم آذر 1392سـاعت 21:53 نويسنده محمداسماعیلی♦
گـاهـی آدم نـاخـواسـتـه چـقـدر دلـش لـک مـیـزنـه

واسـه پـیـامـکـی کـه نـوشتـه مـیـای آشـتـی…!!!

تاريخ دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392سـاعت 15:32 نويسنده محمداسماعیلی♦


مرد یه چیزی داره به نام غرور

برای همین همه فکر میکنن دلش از سنگه ...

وگرنه هزار بار بیشتر از زن به احساسات و نوازش نیاز داره ...

باور نداری ؟؟؟

آهنگی غمگین تر از صدای گریه ی مرد سراغ داری ؟؟؟

/**/
تاريخ چهارشنبه یکم آبان 1392سـاعت 11:17 نويسنده محمداسماعیلی♦
★.¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•¨ m`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★

تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392سـاعت 23:34 نويسنده محمداسماعیلی♦

 


لعنت به اون کســــی که ….

وقتـــــی بهــــش محبـــت می کنــــی ...

خیــــال می کنــــه بهـــش احتیـــاج داری ... !!

لعنت به اونى كه بهترین روزاتو براش گذاشتى

و اون تو بدترین روزا تنهات گذاشت....

 

تاريخ جمعه نوزدهم مهر 1392سـاعت 16:15 نويسنده محمداسماعیلی♦


حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود اما هم سفر نداشت

حکایت کسی است که زجر کشید اما ضجه نزد

زخم داشت اما ننالید

گریه کرد اما اشک نریخت

حکایت من حکایت کسی است که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا

همه صدای دلشو بشون

اما کسی نشنید


تاريخ جمعه دوازدهم مهر 1392سـاعت 18:25 نويسنده محمداسماعیلی♦ﻭﻗﺘــﯽ ﻣـــُـــﺮﺩﻡ

ﺑاﻟﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ. . .

ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ!!!

تاريخ شنبه ششم مهر 1392سـاعت 0:28 نويسنده محمداسماعیلی♦قیافه دخترا وقتی حرف از شوهر میشه خخخخخخخ

تاريخ سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392سـاعت 23:25 نويسنده محمداسماعیلی♦


خدای من !

نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی …

میان این دو گمم !

هم خود را و هم تو را آزار میدهم …

هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی

تاريخ یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392سـاعت 11:58 نويسنده محمداسماعیلی♦


بگذار آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد طلوع کند ...

من روزم را با خاطره ی " تو " آغاز میکنم..
♥ M ♥

تاريخ پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392سـاعت 15:44 نويسنده محمداسماعیلی♦
miss-o