کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
سلام دوست من

سلام دوست من

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــــــــــــــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــــــــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــــــــــــــــــــــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سرشار می کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

و می شود از نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

یک پنجره برای من کافیســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــ*

*ــــــ*


♥ پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391 ساعت 15:18 توسط محمداسماعیلی

تاسوعا و عاشورا

تاسوعا عاشورا حسینی ام  تموم شد همه جا بیادت بودم تو روضه ها هییتا آخه بهم گفته بودی اقا

امام حسن و خیلی دوس داری همش جلوی چشام بودی اغا جونم بهت قول داده بود ببرت بیش اقا

امام حسین اما نشد بجاش رفتی بیش خود اقا اماحسین خوش بحالت عزیزم کجایی ببینی ک چی

دارم میکشم بخدا دارم دیونه میشم  منم ببر بیش خودت چرا تنهام گذاشتی اره

...................................................................................................


♥ پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 ساعت 11:39 توسط محمداسماعیلی

70 روز گذشت

 

 

 

 

 

70روز گذشتو از عشقم ...واقعا سخته کجایی ببینی چی ب سرم اوردن همه باهام

بد شدن جز تو کسی حرفمو باور نداشت کجایی عزیزم کاشکی منم باخودت برده

بودی ک ایقد زجر نمیکشیدم  تنهایه تنها شدم تموم حرفات هنوز تو گوشمه اون

لهجه قشنگتت کجایی ک همش میگفتم چی چی ... ای خداکمکم کن تنهاشدم منم

ببر بیش عشقم  دلم براش خیلی تنگ شده خیلی بجه ها ب خدا بگید منم ببره

بیش عشقم برام دعا کنید

 

 


♥ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ساعت 1:29 توسط محمداسماعیلی

بعضی وقت ها

 

بعضی وقت ها که ..

ازت ناراحت میشم یا عصبانی ..

بهت میگم برو به زندگیت برس

همه بدنم میلرزه نکنه بری ..

و وقتی که بهم میگی :

زنــــــــــدگی من تـــــویی

کجا برم ؟؟ پیش زندگیمم

انگار دنیــــــا رو بهم دادند


♥ جمعه یازدهم مهر 1393 ساعت 15:28 توسط محمداسماعیلی

تولد

پرنده ماه تولدت کدومه ؟؟؟؟؟؟؟ خودم بهمن

برو ادامه مطلب.....

.

.

.

 


✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ پنجشنبه سوم مهر 1393 ساعت 15:27 توسط محمداسماعیلی

شریك لحظاتم

 

 

شریك لحظاتم

آنقدر دوستت دارم که :

لحظه های بی تو بودن

خاطرات با تو بودن را مرور می کنم

و لحظه های با تو بودن

برای لحظه های بی تو بودن

خاطره می سازم

و این چنین است که تــو

چه باشی و چه نباشی :

شریـک تمــام لحـظات من هـسـتی...!


♥ سه شنبه یکم مهر 1393 ساعت 15:20 توسط محمداسماعیلی

متولد ماهها

هرکی خوند و درست بود بگه متولد چه ماهیه؟
.
.
.

برو ادامه مطلب .....


✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 10:56 توسط محمداسماعیلی

ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ

 
ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ

ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
 
خوب دعوا میکنند !

ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ خراب ﮐﻨﻨﺪ !

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!
 
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ??

ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .

ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ ???
 
ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ

ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!

ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ

ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ

ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ

ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ

ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ

ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺧﺘﺮﮎ ...

ﭘﺴﺮﻫﺎیی هستند نمیشکنند

ﻣﮕﺮ ...
ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...

♥ سه شنبه دهم تیر 1393 ساعت 10:40 توسط محمداسماعیلی

ایرانسل

اس ام اس جدید ایرانسل: مشترک گرامی بخدا اگر بفهمم رفتی رایتل خریدی باهات کات

میکنم ۱ بار با همراه اول بهم خیانت کردی بسه دیگه تحملشو ندارم!

‏اس ام اس جدید ایرانسل: مشترک گرامی بخدا اگر بفهمم رفتی رایتل خریدی باهات کات میکنم ۱ بار با همراه اول بهم خیانت کردی بسه دیگه تحملشو ندارم!‏·
 

♥ جمعه سی ام خرداد 1393 ساعت 16:42 توسط محمداسماعیلی

عدد 10

یه روز عدد 10 مهمونی میگیره همه عددارو دعوت میکنه 0,1,2,3,4,5,6,7,9 به جز عدد 8 چون از

عدد 8 اصن خوشش نمی یومد. خلاصه شب مهمونی میرسه و عدد 10 میاد ببینه مهمونا چیزی

کم ندارن که یهو چشمش میوفته میبینه عدد 8 داره وسط مهمونا میرقصه. میاد وسط و یکی

میخوابونه زیر گوش 8 میگه کی تورو دعوت کرده؟مگه من نگفتم تو حق نداری بیای؟ عدد 8

همینطوری که اشک تو چشماش جمع شده بود با بغض عدد 10 رو بغل کرد و گفت:من صفرم

دستمال بستم دوره کمرم واستون عربی برقصم......

بیایید زود قضاوت نکنیم !!


♥ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ساعت 10:52 توسط محمداسماعیلی

ﭼﻨﺪﺗﺎ آﺭﺯﻭ


ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪﺗﺎ آﺭﺯﻭ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﻡ
ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﻭ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﺑﮑﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺳﻪ
ﺧﻮﺩﺕ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮﺩﻩ ﺍﻭﺳﺎ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﯿﭽﻮﺕ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﯿﻦ...
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ
آﺭﺯﻭﯼ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮﯼ ﻭﺍﺳﺘﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺪ

آرزومیکنم هرچه زودترعزیزم حالش خوب بشه
عاشق همتونم بی تعارف
ﻓﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ

 


♥ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 ساعت 22:51 توسط محمداسماعیلی

چقـدر دوست دارم ک یکیـو داشته باشـمچقـدر دوست دارم ک یکیـو داشته باشـم،
مالـه خود خـودم،
یکـی ک نگرانـم باشـه،
یکـی ک بـراش مهـم باشـم...
یکـی ک مثـل تو پشتـمو خالی نکنه...
دلم یکی میخواد ک وقتی بهش خوبی میکنم فکر نکنه محتاجشم،
کسی ک جواب محبتـامو با محبت بده...
دلم کسی رو میخـواد ک بتونم بهـش ببالم...
ک جلو دیگران با افتخار بگم این ماله منه،
دلم این روزا یه مرهـم،یه دوسـت داشتن واقعـی میخواد...
یکـی ک " رفیـق" باشـه،
دلـم یه دوسـت داشتـن میخواد...
دوست داشتنی که این روزا به این سادگی ها گیر نمیاد..

♥ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ساعت 23:1 توسط محمداسماعیلی

عشق و دوستی
♥♥ فقط اونـــایی که مثــــ من احساسی ین بخونـــن !!! ♥♥


خستـــــــه و کوفتــــــه میــــــام خــــــونه ....


آروم کلیـــــدو تـــــو در میچـــــرخونم .....


و تــــــو مثـــــ هـــــر شب انــــــتظارم میــــکشی ...


میبینـــــی بــــی حوصله ام بهت سلام میکـــــنم ....


تنـــــها حـــــرفی کــــــه میـــزنم:"مـــــن یـــه دوش میــــگیرم میــــخوابم"


خــــــونه تـــــو سکوت مطلق فـــــرو میــــره!!!!


حتــــی صــــدای تیــــک تاک ساعتـــــم دیــــگه شنیده نمیشه!!!!


بـــی هیچ حــــرفی ....


ناراحت میشــــی...


عصبــــانی ای...


حــــرص میخـــــوری ...


با خــــودت زیـــــر لــب میگـــی :


"بـــه مـــن چـــه، کـــوه کــــه نکنـــده، سر کـــار بـــوده ...


حــــوصله نــــداره نــــداریم ... "


میــــشینی رو مبـــل ولــــی بــاز بلنـــد میشـــی و میــــری تـــو آشپزخــونه...


لیـــوان شیـــر شکلات رو پــــر میکنــــی و میــــزاری رو میـــز ...


بـا خودتــ میگــی: "مـــی زارم رو میز!!! خــــودِ خستش تنهــــایی بــخوره"


دوتـــا دست رو دور کمــــرت حــــس میــــکنی ....


سرتــــــو برمیـــگردونـــــی...


هنــــوز اخـــــم تــــو صورتته ....


داره میخنـــــدم و میگم:


کِــــی دیـــدی مــــن بـــدون تــــو لیــــوان شیــــر شکلاتمو ســـر بکشم؟...


جــــواب نمیــــدی و هنــــوز اخمــــالویی ...


بـــــزنم زیـــر خنـــــده و بگــــم:


آخـــــه قهــــرم بلد نیستـــــی،مـــــن کـــــه میــــدونم دلــت بـــرام تنــــگ شده...


بغــــلت کنــــم و بلنـــد داد بزنـــــم:


دیـــــــــوونــــــــــه تـــــو واسه مـــــن همه دنیاییــــــــــــــ!!!


بخنـــــدم بلنــــد بخنــــدم ...


بخــــندی بلنــــد بخنــــدی ...


((ینی میشه ؟؟؟ :((‌)


♥ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ساعت 23:25 توسط محمداسماعیلی

تنها نشسته ام...


فقط تنهایی....

تنها نشسته ام...

چای مینوشم، و بغض می کنم !

هیچکس مرا به یاد نمی آورد !

این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی !

و من ...
حتی آرزوی یکی نبودم ... 


♥ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ساعت 15:18 توسط محمداسماعیلی

مـــــــــــــیدانی ؟


مـــــــــــــیدانی ؟
همه را امــــــــــتحان کرده ام !
قرص خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
خـــــــــــــــــنده های زورکــــــــــــــــــــــــی . . .
هنــــــــــــــدزفری توی گـــــــــــوش و گـــــــــــــــریه کردن
دل من این حــــــــــــــــــــرفها حــــــــــــــــــــــالیش نــــــــــــــمیشود !
آغوشــــــــــت را مــــــــــیخواهم !!!


♥ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 ساعت 1:4 توسط محمداسماعیلی
حـَریمــِ مَـלּ ،"حَـریمــِ سُـلطآن" نـیس كِه حـَـرَمـسَرآ بــآشِه ..
حـَـریمــِ مَـלּ حُـرمـَتــ دآره !!!!
بـآید لآیـِـق بـآشىــ تـآ دَعـــوَتــ شى


♥ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ساعت 15:24 توسط محمداسماعیلی

اگه مرد ب.....

اگه مرد بودن به بالا بودت تعداد سکس هست من مرد نیستم ..

اگه مرد بودن به اینه که تو جمع های پسرونه خاطرات سکس هرکی بیشتر بود و هرکی

راحت تر تن و بدن دختر مردم رو نقل و نبات کرد تو مجلس من مرد نیستم .

اگه مرد بودن به اینکه دوست دخترات خرجت رو بکشن و این برات افتخار باشه شرمنده

اخلاقت بازم من مرد نیستم .

...من مرد شدم , که بتونم آبرویی رو از ریختن نجات بدم .

من مرد شدم که تکیه گاه یه آدم ضعیف تر از خودم باشم .

سلامتی همه اونایی که مرد هستن نه نامرد


♥ چهارشنبه چهارم دی 1392 ساعت 12:27 توسط محمداسماعیلی

وقتی در آغوشــــم میگیری ،

 

وقتی در آغوشــــم میگیری ،

دستانم محکمـــتر به بازوهایت چنگ میزنند ،

و تنها به یک چیز می اندیشـــم :

بعد از رفتنت از پیشم ، در عطــــــــر دستانم غرق می شوم. .

 


♥ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ساعت 22:9 توسط محمداسماعیلی

براسلامتی دوستم


رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشکتمام کوچه را تر کردم

وقتی که شکست بغض تنهایی من

وابستگی ام را به تو باور کردم

(بچه ها میتونم ازتون خواهشی کنم میشه برا دوستم دعا کنید آخه سرطان داره  برا مریضیش دعا کنید )


♥ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 ساعت 12:28 توسط محمداسماعیلی

یادت باشه


یادت باشه

آهای تویی که جای منو گرفتی یادت باشه : ﺧﯿﻠﯽ چیپس ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ  مخصوصاگوجه ای هی بهش نگو این کارو بکن اون کارو نکن
عصبی میشه وقتی مریضه حالشو بپرس دوس داره بدونه نگرانشی چیزی رو تکرار نکن بدش میاد نصیحتش نکنی
ها یه وقتی دوس نداره وقتی خسته میشه یا خوابش میاد صداش دیونه ات میکنه شب تا صبح باهاش حرف
میزدم آخه شب ها کمتر میخوابید خوش به حالت بعد از این شب هاش ماله توئه بهش اعتماد کن چون پاک و رو
راست گاهی چیزی رو یهویی بپرسی هول میشه ولی فکر نکنی ها دروغ میخواد بگه اخلاقش این طوریه صبح که
از خواب بیدار شدی اولین کاری که باید بکنی اینه که یادش کنی از یه چیزی هم متنفره وقتی صدات میکنه باید
بگی جونم چیز دیگه ای نگی ها مثلا چیه خیلی بدش میاد حواست جمع باشه خیلی چیزها هست که بگم ولی
بغضم داره میترکه نمیتونم بگم خودت باهاش آشنا میشی ومهمتر از این باید یادت باشه که این تنها کس من بود
حق نداری بزاری آب تو دلش تکون بخوره


♥ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 ساعت 11:13 توسط محمداسماعیلی

قیافه

 


خیلی جمله بدیه

آدم کلا ناامید میشه


خخخخخخخخخخخخخخخخ
این من نیستما اما خودش میدونه جوجوی منه

 


♥ جمعه یکم آذر 1392 ساعت 21:53 توسط محمداسماعیلی

میای اشتی


 

گـاهـی آدم نـاخـواسـتـه چـقـدر دلـش لـک مـیـزنـه

واسـه پـیـامـکـی کـه نـوشتـه مـیـای آشـتـی…!!!

 


♥ دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 ساعت 15:32 توسط محمداسماعیلی

غرور


مرد یه چیزی داره به نام غرور

برای همین همه فکر میکنن دلش از سنگه ...

وگرنه هزار بار بیشتر از زن به احساسات و نوازش نیاز داره ...

باور نداری ؟؟؟

آهنگی غمگین تر از صدای گریه ی مرد سراغ داری ؟؟؟

/**/

♥ چهارشنبه یکم آبان 1392 ساعت 11:17 توسط محمداسماعیلی

لعنت به اون کســــی که

 


لعنت به اون کســــی که ….

وقتـــــی بهــــش محبـــت می کنــــی ...

خیــــال می کنــــه بهـــش احتیـــاج داری ... !!

لعنت به اونى كه بهترین روزاتو براش گذاشتى

و اون تو بدترین روزا تنهات گذاشت....

 


♥ جمعه نوزدهم مهر 1392 ساعت 16:15 توسط محمداسماعیلی

چه زود فراموش شدم...


حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود اما هم سفر نداشت

حکایت کسی است که زجر کشید اما ضجه نزد

زخم داشت اما ننالید

گریه کرد اما اشک نریخت

حکایت من حکایت کسی است که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا

همه صدای دلشو بشون

اما کسی نشنید♥ جمعه دوازدهم مهر 1392 ساعت 18:25 توسط محمداسماعیلی

ﻭﻗﺘــﯽ ﻣـــُـــﺮﺩﻡﻭﻗﺘــﯽ ﻣـــُـــﺮﺩﻡ

ﺑاﻟﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ. . .

ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ!!!


♥ شنبه ششم مهر 1392 ساعت 0:28 توسط محمداسماعیلی

خدای من !


خدای من !

نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی …

میان این دو گمم !

هم خود را و هم تو را آزار میدهم …

هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی


♥ یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 ساعت 11:58 توسط محمداسماعیلی


بگذار آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد طلوع کند ...

من روزم را با خاطره ی " تو " آغاز میکنم..
♥ M ♥


♥ پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 15:44 توسط محمداسماعیلی

بیایید ادم باشید


ƸӜƷ•°*””*°•.ƸӜƷ✿✿ƸӜƷ•°*”

شمایی که با آدما و احساسشون بازی می کنی !!!

شمایی که آدما رو احمق فرض می کنی و خودت رو زرنگ...

عزیزم اشتباه نکن همه میفهن کی احمقه دیر یا زود ..!

بازی با دل آدما تاوان داره ....

بیایید آدم باشیم " آ " " د " " م " !!!!!

ƸӜƷ•°*””*°•.ƸӜƷ✿✿ƸӜƷ•°*”


♥ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 ساعت 17:39 توسط محمداسماعیلی

یک پسر ایده ال

 
یه پســــــــر ایده آل

ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﮕﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ

ﻣﺎﻝ ﺗـــــــــــﻮﺍﻡ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ،

... ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺸﻤﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ

ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺍﺯ ﭼﯽ ﺧﻮﺷﺖ ﺍﻭﻣﺪﻩ،


ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺁﺏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺒﻮﺳﺘﺖ،

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ

ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﻮﺍﺳــــــﺶ ﺑﻬﺖ ﻫﺴﺖ،

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯿﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ،

ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷـــــــــــﻘﺘﻢ ،

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻐﻠﺶ ﺑﻮﯼ ﺁﺭﺍﻣـــــــــﺶ ﺑﺪﻩ،ﻧﻪ ﻫﻮﺱ،

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺘﺖ ﺍﻭﻝ ﻟﭙــــــﺘﻮ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭ ﺳﺮﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﺶ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ.....


♥ یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 ساعت 10:18 توسط محمداسماعیلی