کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
سلام دوست من

پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمیک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــــــــــــــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــــــــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــــــــــــــــــــــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سرشار می کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


و می شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

یک پنجره برای من کافیســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــ*

*ــــــ*

پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391 15:18 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 
ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ

ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
 
خوب دعوا میکنند !

ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ خراب ﮐﻨﻨﺪ !

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!
 
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ??

ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .

ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ ???
 
ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ

ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!

ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ

ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ

ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ

ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ

ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ

ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺧﺘﺮﮎ ...

ﭘﺴﺮﻫﺎیی هستند نمیشکنند

ﻣﮕﺮ ...
ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...
سه شنبه دهم تیر 1393 10:40 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________اس ام اس جدید ایرانسل: مشترک گرامی بخدا اگر بفهمم رفتی رایتل خریدی باهات کات

میکنم ۱ بار با همراه اول بهم خیانت کردی بسه دیگه تحملشو ندارم!

‏اس ام اس جدید ایرانسل: مشترک گرامی بخدا اگر بفهمم رفتی رایتل خریدی باهات کات میکنم ۱ بار با همراه اول بهم خیانت کردی بسه دیگه تحملشو ندارم!‏·
 
جمعه سی ام خرداد 1393 16:42 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________یه روز عدد 10 مهمونی میگیره همه عددارو دعوت میکنه 0,1,2,3,4,5,6,7,9 به جز عدد 8 چون از

عدد 8 اصن خوشش نمی یومد. خلاصه شب مهمونی میرسه و عدد 10 میاد ببینه مهمونا چیزی

کم ندارن که یهو چشمش میوفته میبینه عدد 8 داره وسط مهمونا میرقصه. میاد وسط و یکی

میخوابونه زیر گوش 8 میگه کی تورو دعوت کرده؟مگه من نگفتم تو حق نداری بیای؟ عدد 8

همینطوری که اشک تو چشماش جمع شده بود با بغض عدد 10 رو بغل کرد و گفت:من صفرم

دستمال بستم دوره کمرم واستون عربی برقصم......

بیایید زود قضاوت نکنیم !!

سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 10:52 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪﺗﺎ آﺭﺯﻭ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﻡ
ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﻭ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﺑﮑﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺳﻪ
ﺧﻮﺩﺕ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮﺩﻩ ﺍﻭﺳﺎ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﯿﭽﻮﺕ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﯿﻦ...
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ
آﺭﺯﻭﯼ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮﯼ ﻭﺍﺳﺘﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ
آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺪ
عاشق همتونم بی تعارف
ﻓﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ

پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 22:51 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

چقـدر دوست دارم ک یکیـو داشته باشـم،
مالـه خود خـودم،
یکـی ک نگرانـم باشـه،
یکـی ک بـراش مهـم باشـم...
یکـی ک مثـل تو پشتـمو خالی نکنه...
دلم یکی میخواد ک وقتی بهش خوبی میکنم فکر نکنه محتاجشم،
کسی ک جواب محبتـامو با محبت بده...
دلم کسی رو میخـواد ک بتونم بهـش ببالم...
ک جلو دیگران با افتخار بگم این ماله منه،
دلم این روزا یه مرهـم،یه دوسـت داشتن واقعـی میخواد...
یکـی ک " رفیـق" باشـه،
دلـم یه دوسـت داشتـن میخواد...
دوست داشتنی که این روزا به این سادگی ها گیر نمیاد..
سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 23:1 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


یه ناز دختر با ساپورت تنگ وایییییییییی :|

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخ
خخخخخ

پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 23:38 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


♥♥ فقط اونـــایی که مثــــ من احساسی ین بخونـــن !!! ♥♥


خستـــــــه و کوفتــــــه میــــــام خــــــونه ....


آروم کلیـــــدو تـــــو در میچـــــرخونم .....


و تــــــو مثـــــ هـــــر شب انــــــتظارم میــــکشی ...


میبینـــــی بــــی حوصله ام بهت سلام میکـــــنم ....


تنـــــها حـــــرفی کــــــه میـــزنم:"مـــــن یـــه دوش میــــگیرم میــــخوابم"


خــــــونه تـــــو سکوت مطلق فـــــرو میــــره!!!!


حتــــی صــــدای تیــــک تاک ساعتـــــم دیــــگه شنیده نمیشه!!!!


بـــی هیچ حــــرفی ....


ناراحت میشــــی...


عصبــــانی ای...


حــــرص میخـــــوری ...


با خــــودت زیـــــر لــب میگـــی :


"بـــه مـــن چـــه، کـــوه کــــه نکنـــده، سر کـــار بـــوده ...


حــــوصله نــــداره نــــداریم ... "


میــــشینی رو مبـــل ولــــی بــاز بلنـــد میشـــی و میــــری تـــو آشپزخــونه...


لیـــوان شیـــر شکلات رو پــــر میکنــــی و میــــزاری رو میـــز ...


بـا خودتــ میگــی: "مـــی زارم رو میز!!! خــــودِ خستش تنهــــایی بــخوره"


دوتـــا دست رو دور کمــــرت حــــس میــــکنی ....


سرتــــــو برمیـــگردونـــــی...


هنــــوز اخـــــم تــــو صورتته ....


داره میخنـــــدم و میگم:


کِــــی دیـــدی مــــن بـــدون تــــو لیــــوان شیــــر شکلاتمو ســـر بکشم؟...


جــــواب نمیــــدی و هنــــوز اخمــــالویی ...


بـــــزنم زیـــر خنـــــده و بگــــم:


آخـــــه قهــــرم بلد نیستـــــی،مـــــن کـــــه میــــدونم دلــت بـــرام تنــــگ شده...


بغــــلت کنــــم و بلنـــد داد بزنـــــم:


دیـــــــــوونــــــــــه تـــــو واسه مـــــن همه دنیاییــــــــــــــ!!!


بخنـــــدم بلنــــد بخنــــدم ...


بخــــندی بلنــــد بخنــــدی ...


((ینی میشه ؟؟؟ :((‌)

پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 23:25 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 23:9 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
فقط تنهایی....

تنها نشسته ام...

چای مینوشم، و بغض می کنم !

هیچکس مرا به یاد نمی آورد !

این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی !

و من ...
حتی آرزوی یکی نبودم ... 

چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 15:18 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
مـــــــــــــیدانی ؟
همه را امــــــــــتحان کرده ام !
قرص خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
خـــــــــــــــــنده های زورکــــــــــــــــــــــــی . . .
هنــــــــــــــدزفری توی گـــــــــــوش و گـــــــــــــــریه کردن
دل من این حــــــــــــــــــــرفها حــــــــــــــــــــــالیش نــــــــــــــمیشود !
آغوشــــــــــت را مــــــــــیخواهم !!!

یکشنبه یازدهم اسفند 1392 1:4 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


حـَریمــِ مَـלּ ،"حَـریمــِ سُـلطآن" نـیس كِه حـَـرَمـسَرآ بــآشِه ..
حـَـریمــِ مَـלּ حُـرمـَتــ دآره !!!!
بـآید لآیـِـق بـآشىــ تـآ دَعـــوَتــ شى

یکشنبه بیست و نهم دی 1392 15:24 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دقـــــــــــــــــــــــیــــــــــــقـــــــــــا"

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 12:1 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________اگه مرد بودن به بالا بودت تعداد سکس هست من مرد نیستم ..

اگه مرد بودن به اینه که تو جمع های پسرونه خاطرات سکس هرکی بیشتر بود و هرکی

راحت تر تن و بدن دختر مردم رو نقل و نبات کرد تو مجلس من مرد نیستم .

اگه مرد بودن به اینکه دوست دخترات خرجت رو بکشن و این برات افتخار باشه شرمنده

اخلاقت بازم من مرد نیستم .

...من مرد شدم , که بتونم آبرویی رو از ریختن نجات بدم .

من مرد شدم که تکیه گاه یه آدم ضعیف تر از خودم باشم .

سلامتی همه اونایی که مرد هستن نه نامرد

چهارشنبه چهارم دی 1392 12:27 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
وقتی در آغوشــــم میگیری ،

دستانم محکمـــتر به بازوهایت چنگ میزنند ،

و تنها به یک چیز می اندیشـــم :

بعد از رفتنت از پیشم ، در عطــــــــر دستانم غرق می شوم. .

جمعه بیست و نهم آذر 1392 22:9 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشکتمام کوچه را تر کردم

وقتی که شکست بغض تنهایی من

وابستگی ام را به تو باور کردم

(بچه ها میتونم ازتون خواهشی کنم میشه برا دوستم دعا کنید آخه سرطان داره  برا مریضیش دعا کنید )

سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 12:28 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
یادت باشه

آهای تویی که جای منو گرفتی یادت باشه : ﺧﯿﻠﯽ چیپس ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ  مخصوصاگوجه ای هی بهش نگو این کارو بکن اون کارو نکن
عصبی میشه وقتی مریضه حالشو بپرس دوس داره بدونه نگرانشی چیزی رو تکرار نکن بدش میاد نصیحتش نکنی
ها یه وقتی دوس نداره وقتی خسته میشه یا خوابش میاد صداش دیونه ات میکنه شب تا صبح باهاش حرف
میزدم آخه شب ها کمتر میخوابید خوش به حالت بعد از این شب هاش ماله توئه بهش اعتماد کن چون پاک و رو
راست گاهی چیزی رو یهویی بپرسی هول میشه ولی فکر نکنی ها دروغ میخواد بگه اخلاقش این طوریه صبح که
از خواب بیدار شدی اولین کاری که باید بکنی اینه که یادش کنی از یه چیزی هم متنفره وقتی صدات میکنه باید
بگی جونم چیز دیگه ای نگی ها مثلا چیه خیلی بدش میاد حواست جمع باشه خیلی چیزها هست که بگم ولی
بغضم داره میترکه نمیتونم بگم خودت باهاش آشنا میشی ومهمتر از این باید یادت باشه که این تنها کس من بود
حق نداری بزاری آب تو دلش تکون بخوره

پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 11:13 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

خیلی جمله بدیه

آدم کلا ناامید میشه


خخخخخخخخخخخخخخخخ
یادش بخیر یکی ازبچه ها خیلی دوسش داشت

جمعه یکم آذر 1392 21:53 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


گـاهـی آدم نـاخـواسـتـه چـقـدر دلـش لـک مـیـزنـه

واسـه پـیـامـکـی کـه نـوشتـه مـیـای آشـتـی…!!!

دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 15:32 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
مرد یه چیزی داره به نام غرور

برای همین همه فکر میکنن دلش از سنگه ...

وگرنه هزار بار بیشتر از زن به احساسات و نوازش نیاز داره ...

باور نداری ؟؟؟

آهنگی غمگین تر از صدای گریه ی مرد سراغ داری ؟؟؟

/**/
چهارشنبه یکم آبان 1392 11:17 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


★.¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•¨ m`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★

سه شنبه سی ام مهر 1392 23:34 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


لعنت به اون کســــی که ….

وقتـــــی بهــــش محبـــت می کنــــی ...

خیــــال می کنــــه بهـــش احتیـــاج داری ... !!

لعنت به اونى كه بهترین روزاتو براش گذاشتى

و اون تو بدترین روزا تنهات گذاشت....

جمعه نوزدهم مهر 1392 16:15 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود اما هم سفر نداشت

حکایت کسی است که زجر کشید اما ضجه نزد

زخم داشت اما ننالید

گریه کرد اما اشک نریخت

حکایت من حکایت کسی است که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا

همه صدای دلشو بشون

اما کسی نشنید


جمعه دوازدهم مهر 1392 18:25 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

ﻭﻗﺘــﯽ ﻣـــُـــﺮﺩﻡ

ﺑاﻟﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ. . .

ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ!!!

شنبه ششم مهر 1392 0:28 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

قیافه دخترا وقتی حرف از شوهر میشه خخخخخخخ

سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 23:25 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
خدای من !

نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی …

میان این دو گمم !

هم خود را و هم تو را آزار میدهم …

هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی

یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 11:58 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
بگذار آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد طلوع کند ...

من روزم را با خاطره ی " تو " آغاز میکنم..
♥ M ♥

پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 15:44 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ƸӜƷ•°*””*°•.ƸӜƷ✿✿ƸӜƷ•°*”

شمایی که با آدما و احساسشون بازی می کنی !!!

شمایی که آدما رو احمق فرض می کنی و خودت رو زرنگ...

عزیزم اشتباه نکن همه میفهن کی احمقه دیر یا زود ..!

بازی با دل آدما تاوان داره ....

بیایید آدم باشیم " آ " " د " " م " !!!!!

ƸӜƷ•°*””*°•.ƸӜƷ✿✿ƸӜƷ•°*”

پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 17:39 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 
یه پســــــــر ایده آل

ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﮕﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ

ﻣﺎﻝ ﺗـــــــــــﻮﺍﻡ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ،

... ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺸﻤﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ

ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺍﺯ ﭼﯽ ﺧﻮﺷﺖ ﺍﻭﻣﺪﻩ،


ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺁﺏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺒﻮﺳﺘﺖ،

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ

ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﻮﺍﺳــــــﺶ ﺑﻬﺖ ﻫﺴﺖ،

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯿﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ،

ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷـــــــــــﻘﺘﻢ ،

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻐﻠﺶ ﺑﻮﯼ ﺁﺭﺍﻣـــــــــﺶ ﺑﺪﻩ،ﻧﻪ ﻫﻮﺱ،

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺘﺖ ﺍﻭﻝ ﻟﭙــــــﺘﻮ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭ ﺳﺮﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﺶ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ.....

یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 10:18 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دلم باران میخواهد

فقط باران

بایک بغض به اندازه تمام دلتنگی هایم

وبعد هم توبنشینی کنارمن

وهردو باهم قطره های باران رابشماریم

یک...

دو...

سه...

وبعد اصلا یادمان برود که همه اینها فقط یک خیال ست...

تو...باران...من...

همه اینها خیال است؟؟؟؟؟

سه شنبه هشتم مرداد 1392 3:59 |- محمداسماعیلی -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________Aytem.ir